top of page

Hva er god holdning?

For å kunne bevege seg effektivt og unngå smerter og spenninger av at kroppen kompenserer må vi ha grunnholdningen på plass.


I første omgang har bekkenets posisjon mye å si. Bekkenet er senteret for kraftoverføring i kroppen, og ved feilstilling fører det ofte til ringvirkninger.

Dessverre er dette noe jeg ser hos nesten alle pasienter. Det er ikke slik at man får vondt i bekkenområdet da det gjerne setter seg en annen plass som i nakke/brystrygg i tillegg til at man har faktorer i hverdagen som forsterker den dårlige holdningen.Bekkentilt enten fremover(anterior tilt) eller bakover(posterior tilt) er en av de vanligste bekkenskjevhetene. Bekkenet kan i tillegg være rotert samtidig. Men om bekkenet er tiltet bakover vil dette føre til inaktivering av hoftebøyerne(iliopsoas). Når man sitter på en stol blir gjerne bekkenet tiltet bakover. Inaktivering skjer fordi hoftebøyerne som tilter bekkenet framover står konstant i strekk under en bakovertilt(posterior tilt). Svake hoftebøyere fører til betydelig økt belastning av muskulatur på innside lår og kan gi lyskesmerter.


Hva er korrekt bekkenstilling?

Ryggraden vår er formet som en svak S. Om bekkenet tilter bakover vil korsryggen rettes ut og det vil gi mer press på mellomvirvelskivene og prolaps kan oppstå. Om bekkenet tilter for mye fremover vil man få en økt svai i korsryggen.


Når bekkenet peker fremover vil man få problemer med å stabilisere overkroppen riktig. Skuldrene roteres inn, hodet henger fremover og brystet synker ned. Som bildet til høyre over her. Vi vil at bekkenet skal stå i en nøytral posisjon, da vil overkroppen stable seg riktig over bekkenet.


Alle strukturene i kroppen samarbeider og henger fysisk sammen. Det er viktig at alle strukturene birdrar optimalt i bevegelsen, noe de kun får gjort dersom holdningen er god nok.


Hvordan skal vi forbedre holdningen?

Vi må begynne med å få bekkenet i rett posisjon. Når jeg behandler pasienter starter jeg alltid med altaskorrigering da dette viser seg å være en svært effektiv behandling for å korrigere skjevheter i spesielt bekken. Etter nå flere år med den teknikken i verktøykassa er det det som fungerer best. For å komme kort innpå hva det innebærer så går det ut på at atlas som er den øverste nakkevirvelen også ofte er feilstilt. En skjevstilling mellom atlas og kranie fører til skjevhet andre steder i kroppen. Forestill deg en lenke kjetting. Om du roterer på en lenke vil de andre påvirkes av den, og slik er kroppen vår også. Alt henger sammen og påvirkes av hverandre. Når atlas korrigeres (en varsom teknikk med massasje av bløtvevet) rettes i de fleste tilfeller bekkenet seg og en eventuell benlengdeforskjell forsvinner. Da kan vi begynne å jobbe med bløtvevet å få kroppen til å jobbe optimalt.


Pasienten må også lære seg å opprettholde korrekt bekkenstilling under bevegelse. Etter hvert vil alt gå på automatikk, men nervesystemet må omprogrammeres, derfor er trening like viktig som behandlingen, og egentlig enda viktigere.


Så har du skuldre som henger fremover, føler du at at du står skjevt, går skjevt, at du er rotert i overkroppen etc? Det er mange ting som må tas i betraktning, men på generell basis vil det være greit å ta utgangspunkt i opptrening av muskulatur som støtter korrekt bekkenstilling. Men å få hjelp til å adressere feilstillingene og svakhetene vil man kunne legge en plan tilpasset deg. Men man må være motivert til å gjøre den største jobben selv etterpå.
284 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page