Søvnproblemer

Søvnproblemer kan komme av:

  • Depresjon
  • Bekymring/engstelse
  • Stress
  • Medikamenter
  • Døgnrytmeforstyrrelser
  • Nattlig vannlating
  • Kaffe (koffein)


SøvnproblemerDe fleste har opplevd en natt med dårlig søvn. Hos enkelte er søvnproblemene imidlertid til stede hver natt, og resulterer i redusert yteevne på dagtid. Det er lett å forstå at dårlig nattesøvn går utover arbeidsevne og produktivitet om dagen. I tillegg går det utover humør og livskvalitet. Det er imidlertid stor variasjon i hyppigheten, avhengig av alder og kjønn. Jo eldre man blir, jo mer klager man over dårlig søvn. Det er også langt flere kvinner enn menn med søvnproblemer. Søvnproblemer kan skyldes flere faktorer. Det er derfor viktig at pasienter som lider av dårlig søvn gjennomgår en grundig utredning av kompetent helsepersonell for å finne mulige årsaker. Finnes en sannsynlig bakenforliggende årsak til søvnvanskene rettes behandlingen i hovedsak mot denne. Hvis en person for eksempel har søvnproblemer og depresjon, konsentreres behandlingen om depresjonen. Ofte forsvinner søvnproblemene når den bakenforliggende årsaken behandles. 

Akupunktur og Kinesisk medisin bygger på en forståelse av at alle sykdommer og lidelser kommer som et resultat av ubalanser og/eller stagnasjoner. Akupunktur vil gjenopprette ubalanser i kroppen, og gjennom differensiering av pasientens symptomer prøve og finne den bakenforliggende årsaken. Akupunktøren  vil i en samtale finne ut av hvilke punkter og hvilken behandling som er best egnet for hver pasient. Alle pasienter får individuell behandling, dette fordi alle mennesker er unike og skal få en behandling tilpasset sitt problem.