Skulder- og albuesmerte

Vanlige årsaker til skuldersmerter

De fleste har erfart, hvis muskulaturen feilbelastes over lengre tid vil det dannes triggerpunktuer i muskulaturen.  

Aktive triggerpunkter vil gi smerter hele tiden fra muskelen (f.eks. supraspinatus myalgi i rotator cuff muskulaturen)

Latente triggerpunkter gir smerte ved trykk, aktivitet og belastning

Ved alle skulderdiagnoser er det svært viktig å fjerne årsaken til feilbelastning ved å fjerne leddrestriksjoner i nakke og rygg, samt balansere muskulaturen for å sikre normalt bevegelsesmønster.

Vanlige diagnoser er:

  • Betennelse i skulderen
  • Frozen shoulder / frossen skulder / adhesiv kapsulitt
  • Låsning i nakke, ribbein og/eller skulderblad
  • Rotator cuff syndrom
  • Senebetennelse (tendinitt)
  • Skulder impingement
  • Triggerpunkt / myalgi i skulderbladstabilisatorerSkuldersmerte


Hva er smertemekanismene?


  • Skulderleddet er et komplisert ledd hvor bevegelser kan foregå i alle retninger. Leddet omgis av leddkapsel, av leddbånd og mange sener. Til sammen utgjør dette en kappe rundt skulderen som er viktig både som støtte for leddet og for normal funksjon og bevegelighet
  • I tillegg finnes også en rekke slimposer som skal sikre at senene glir smidig i forhold til hverandre. Ved skuldersmerter kan det være sykdom i selve leddet, det kan være betennelser i sener eller leddkapsel, og det kan være slimposebetennelser
  • De aller fleste tilfeller av skuldersmerter skyldes overbelastning eller feilbelastning. Vanligst er senebetennelser, som vi regner med står for 75% av alle tilfeller med skuldersmerter


 


Har jeg senebetennelse i skulderen?

De største leddnære musklene som stabiliserer skulderleddet heter supraspinatus og infraspinatus. Disse utgjør deler av det vi kaller rotatorcuffen, eller skulderbladstabilisatorene. Det er i senene til disse musklene at det oftest blir betennelse. Når en sene er betent, oppstår smerter når muskelen brukes. Senen blir tykk og hoven, og kommer i klem når armen løftes over hodet - kalles impingement syndrom.


Albuesmerte


Albuen er et relativt komplekst ledd. Det er sammensatt av tre knokler. Humerus (overarmsbenet), ulna (det største av det to underarmsknoklene) og radius. Disse tre knoklene kommer sammen og danner tre mindre ledd som til sammen utgjør albueleddet. Det at leddet er utformet på denne måten muliggjør stor bevegelsesfrihet i underarmen. Blant annet rotasjon.

Sener og muskler i albuen blir ofte utsatt for repetetive, tunge og ensformige bevegelser. Noe som gjør dem utsatt for belastningsskader.

Smerter i albuen kan oppstå som følge av betennelse i sener eller slimposer rundt leddet, eller kan ha sitt opphav i ett eller flere av de mindre leddene som til sammen utgjør albueleddet. Det kan blant annet dreie seg om belastningsskader, brudd, leddbåndsskader, artrose (slitasjegikt), eller nerver som kommer i klem.

Smerter i albuen kan også være et resultat av problemer i nakke og øvre rygg. Men den aller vanligste årsaken til smertetilstander i albuen er senebetennelser og kroniske senelidelser. Det kan også oppstå betennelser i slimposen på den bakre albueknoken.

Tennisalbue og golfalbue, eller lateral og medial epikondylitt i medisinsk terminologi, er herunder de to vanligste årsakene til smerter i albuen. Dette er belastningsskader som oppstår i senefestene på albueknokene og er som regel et resultat av overbelastning over tid.


Behandling av albuesmerter

Hvordan albueskader behandles avhenger blant annet av om skaden er akutt eller kronisk og hva som er årsaken til skaden. For eksempel om det dreier seg om en belastningsskade eller et akutt traume.

Bløtvevsskader og andre skader i albuen diagnostiserer og behandler vi her på Armstrongklinikken. Vi vil gjennom klinisk undersøkelse og spesifikke diagnostiske tester, samt billeddiagnostikk (hvis nødvendig) finne ut nøyaktig hvor og hvorfor du har vondt, og vi vil dermed kunne skreddersy din behandling ut i fra våre funn.