top of page

MVA på alternativ behandling.

Regjeringen (H, V, KrF) vedtok 07.12.20 en lovendring som medfører at alternativ behandling skal pålegges 25 % MVA, gjeldende allerede fra 01.01.21.

Stortinget (AP, SP, SV, MDG og R med støtte av FrP) fikk 15.12.20 flertall for dette forslaget:

"Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven."


Norges Massasjeforbund mener at massasjeterapi er å regne for helsehjelp, og arbeider målrettet for at utøvere tilknyttet NMF skal fritas for MVA-avgift med bakgrunn i dette.

Vi er glade for at det blir utredning av alternativbransjen og at det kan bli ryddet opp. "Registerordningen har ikke fungert etter intensjonen. Den har ikke gitt pasientsikkerhet, men det har de nå mulighet til å gjøre en endring på. Vi håper det blir fundamentert i helsefaglige begrunnelser."


Beklageligvis vil dette medføre en økt pris på behandling hos muskelterapeut. Som en overgang økes prisene omtrent 20% fra 01.02.2020. Prisoversikt finner du her81 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page