top of page

Bedriftsmassasje- en lønnsom behandling

Oppdatert: 7. jan. 2021

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr sine ansatte massasje på arbeidsplassen. Ensidig arbeidstilling kan forårsake muskelspenninger hos arbeidstakerne. Vi skal bl.a se nærmere på hvilke plager som oppstår og hvordan de kan reduseres. Hvorfor ordningen er lønnsom for arbeidsgivere og årsaken til at nettopp denne behandlingsformen benyttes ute på bedrifter. Statisk sittestilling gir ofte muskelspenninger Det kan finnes mange arbeidsrelaterte årsaker til at belastningsskader og muskelspenninger oppstår og setter seg. Noen av de er repeterende bevegelser, tunge løft, stress, dårlig holdning, lite tilrettelagt ergonomisk arbeidsplass, statisk arbeidsstilling, mye stillesitting og inaktivitet.

Stress på jobben kan bli kronisk Stress på jobben oppstår gjerne ved høyt arbeidspress, knappe tidsfrister og utfordringer som nesten kan føles uovervinnelige. Det sympatiske nervesystemet settes i gang og stresshormoner, som bl.a adrenalin og kortisol – går i raskt tempo ut i blodbanene. Blodtrykket stiger, hjertet jobber fortere, pusten går mer overfladisk og raskere, musklene trekker seg sammen og oppmerksomheten øker. Man kan føle seg både engstelig, nervøs og opphisset. Når denne type stress er vedvarende kan det utvikle seg til kronisk stress – hvilket i det lange løp kan virke ødeleggende på helsen. Tekniske hjelpemidler gjør at vi beveger oss mindre Tekniske hjelpemidler som datamaskiner og produksjonsbånd kan øke produktiviteten, men fører til at vi i mye mindre grad beveger oss på en naturlig og avspent måte – og spenninger oppstår.

Muskulære plager kan også oppstå som følge av uforutsette og brå bevegelser, hard ensidig jobbing og ikke minst skader og smerter i kroppen. Over tid kan belastningene bli til kroniske lidelser. Bedriftsmassasje kan bidra til å forebygge dette. Effekten av massasjebehandling på arbeidsplassen Massasje er en trygg og effektiv fysikalsk behandlingsform som passer for de aller fleste. Massasje som behandlingsform kan være en god metode for å forebygge og behandle spent muskulatur og belastningslidelser. I utgangspunktet er det friske arbeidstagere som mottar forebyggende behandling for å få løst opp muskelspenninger og redusert stressnivået. Dersom spenninger og belastningslidelser virkelig setter seg i dybden må det ofte flere behandlinger til for å få løsnet på bindevev, muskulatur og ledd – slik at faren for kroniske plager minsker.

Spent muskulatur hindrer god blodsirkulasjon For at muskulaturen skal fungere optimalt er det viktig med god blodsirkulasjon. Ved spent muskulatur avklemmes årer og vener. Avfallsstoffer hoper seg opp grunnet for lite oksygen, hvilket irriterer smertereseptorene. Ved smerte brukes gjerne andre muskler for å kompensere og nye spenninger oppstår. For å bryte denne sirkelen hjelper massasje som øker blodsirkulasjonen slik at oksygen og næringsstoffer får bedre passasje til musklene og avfallsstoffene løser seg opp. Deretter slipper gjerne spenninger og smerter, og bevegeligheten i musklene og blodsirkulasjonen øker ytterligere. Massasje motvirker stress fordi kroppen starter å produsere endorfiner og oxytocin Massasje er både avstressende og avslappende da hormonene endorfin og oxytocin dannes. Endorfin er hormonet for smertelindring og oxytocin er hormonet som gir avslapping. Søvnkvaliteten blir gjerne bedre etter massasje, hvilket kan være avgjørende for et godt arbeidsresultat.

Forskning viser at massasje hjelper mot spenningshodepine Forskning fra bl.a 2002 (amerikansk studie Quinn, Chandler og Moraska) viste også at massasje kan være en effektiv, medikamentfri metode for å redusere hyppigheten og varigheten av spenningshodepine. Spenningshodepine kan utløses eller forverres av mangel på søvn og stress. Den kan både være episodisk eller kronisk, og er et annet eksempel som kan føre til sykemelding. Massasje kan redusere både varigheten og hyppigheten av spenningshodepine.(Amerikansk studie Quinn, Chandler og Moraska 2002) Les også vår artikkel Forskning viser at massasje hjelper mot spenningshodepine

Bedriftsmassasje øker trivselen Med effektiv og grundig massasje på jobb, hvor målet er en planmessig, god behandling for å redusere muskelplager kan de ansattes produktivitet og trivsel økes. Bedriftsmassasje kan skape ekstra god bedriftstilhørighet og den ansatte føler seg ofte verdsatt og ivaretatt. En dags sykefravær koster 2900,- Sykefraværet er en utgiftspost som de fleste bedrifter ønsker å få redusert. På oppdrag fra NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse i et utvalg medlemsbedrifter for å beregne kostnader ved sykefravær. Det har vært viktig å revidere kostnadsanslagene og få nye oppdaterte tall. I 2014 kostet en dags sykefravær anslagsvis 2 900 kroner, og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke. Siden bedriftmassasje kan redusere sykefraværet er det viktig for bedriften å se på hvilke mulgheter de har til å etablere dette tilbudet for sine ansatte.

Muskel- og skjelettlidelser kostet det norske samfunn oppsiktsvekkende 86,4 milliarder kroner. Hele 41 %av alt sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser. (Kilde: dr.med. E.Lærum, MST konferansen, Helsedirektoratet 2012). Muskel- og skjelettlidelser antas å være den hyppigste årsaken til legebesøk Muskel- og skjelettlidelser antas å være en av de hyppigste årsakene til legebesøk – hvor ryggplager utgjør en hel del av fastlege konsultasjonene. NIFAB (norsk, statlig nettportal med kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling) publiserte i 2013 en oversatt versjon av et sammendrag av en meta-studie foretatt av forskere tilknyttet The Cochrane Library. Temaet var effekten av massasje på korsryggsmerter. Resultatene av denne meta-studien viser at massasje kan være til hjelp for pasienter med langvarige, uspesifikke korsryggsmerter. Dette er en plage som rammer svært mange, og som koster det norske samfunnet mye både i forhold til tapt arbeidskraft og kostnader i forbindelse med sykefravær, behandling og trygdeytelser.Bedriftsmassasje gir fritak fra fordelsbeskatning De ansatte blir ikke skattet for fordelen. Bedriften fører utgiftene i regnskapet sitt, og bedriftsmassasje har skattemessig like rammebestingelser som øvrig bedriftshelsetjeneste. Forutsetningen er at massasjebehandlingene tilbys alle ansatte og er forebyggende. Fokus på bedre helse og trivsel Bedriftsmassasje er et positivt og forebyggende tiltak for å redusere sykefravær. Ved å tilby sine ansatte bedriftsmassasje som forebyggende behandling, vil muskel- og skjelettlidelsene i bedriften reduseres. Det er lønnsomt å redusere sykefravær med bedriftsmassasje. Samtidig viser bedriften både internt og eksternt at de har fokus på god helse og velvære. Humøret er det heller ikke noe å si på etter endt massasje, og det er ingen tvil om at arbeidsgiver får igjen i form av opplagte og fornøyde medarbeidere. Etter behandlingen kan de ansatte fortsette arbeidsdagen med redusert stressnivå og færre spenninger i muklaturen.


Hvordan foregår bedriftsmassasje?

  1. Finn en kvalifisert massør eller massasjeterapeut For å sikre trygg og seriøs behandling er det viktig at massøren som utfører bedriftsmassasje har god utdanning. Norges Massasjeforbund stiller krav til utdannelse for medlemmene sine og derfor sikrer du kvaliteten på behandlingen ved å velge en massør som er medlem i Norges massasjeforbund. Vår muskelterapeut er kvalifisert massasjeterapeut. Dvs at hun innehar også medisinsk grunnutdannelse

  2. Avtal rammene rundt massasjebehandlingene Det finnes ulike ordninger for hvordan man organiserer bedriftsmassasje. Veldig mange arbeidsgivere synes det er en stor fordel at de ansatte slipper å dra ut i arbeidstiden for å få behandling, og tilbyr massøren eller massasjeterapeuten et behandlingsrom i bedriften. Da må terapeuten ha nok behandlinger hos bedriften den dagen. Slik sparer både bedriften og de ansatte tid og penger. Terapeuten tar ofte med seg nødvendig utstyr, slik som behandlingsbenk, benkepapir, olje eller krem. Hos vår terapeut kan de ansatte også bestille time selv når de ønsker, og bedrifteen faktureres etter hver måned. Man kan også sette opp en fast dag på klinikken. Det er mange muligheter på dette.

  3. Avtal lengden på massasjebehandlingen Litt av tiden går med til anamnese, journalføring og av/på-kledning . Varigheten på massasjen kan variere, men er stort sett på 20 eller 30 minutter pr. ansatt. Enkelte bedrifter har også behandlinger som varer lenger.

  4. Gjør bestilling av massasje lett tilgjenglig Det er viktig at en intern i bedriften har oversikt over timelister for massasjen, og aktivt bidrar til at de ansatte benytter tilbudet. Listen kan legges på resepsjonsdisken og sendes på mail for bestilling av time. Ved avlysning må det sendes ut beskjed, slik at en annen får muligheten til å benytte timen. Plakat om tilbudet kan henges opp på informasjonstavle. Det er også viktig å estimere et lavere antall behandlingstimer enn antall ansatte, da det ikke er alle som ønsker å motta massasje.

  5. Avtal betaling I noen firmaer betaler de hele behandlingen, mens i noen tilfeller betaler arbeidsgiver en del og den ansatte en del. Det finnes også firmaer som spanderer tiden, men lar den ansatte betale selve behandlingen selv.Noen firmaer har forhandlet en gunstig avtale med klinikk, og sender sine ansatte dit for bedriftsmassasje.

Kontakt vår muskelterapeut Linda Brattvang for å gjøre en avtale linda@armstrongklinikken.no / 47956123


22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page