Overgangsplager


  • Hetetokter der du plutselig føler deg varm og kan rødme. De kan være milde eller sterke nok til å vekke deg om natten. Hetetokter kan utløses av koffeinen i kaffe eller annen drikke, sterkt krydret mat, varm drikke eller alkohol.
  • Nattesvette, gjerne i forbindelse med hetetokter. Nattesvette kan imidlertid også ha andre årsaker, så oppsøk lege dersom du har dette problemet.
  • Slimhinnen i skjeden blir tynnere og tørrere i overgangsalderen. Dette kan gi kløe og gjøre samleie smertefullt.
  • Mindre sexlyst.
  • Søvnvansker. Du kan oppleve problemer med å få sove, oppvåkning grunnet hetetokter og tidlig oppvåkning.
  • Vektøkning, mindre muskelstyrke og mer fett rundt midjen. Det er imidlertid vanskelig å vite om dette skyldes hormonforandringer eller aldring.
  • Tristhet, depresjon og humørsvingninger. Dette kan for noen få gå hånd i hånd med irritabilitet, engstelse, panikkanfall og glemskhet.
Overgangsplager


Overgangsalderen er perioden da menstruasjonen opphører for godt. Det er ingen sykdom, men en normal del av en kvinnes liv. Noen kvinner opplever plager i overgangsalderen, men det finnes behandling som kan lindre.

Symptomer

Noen kvinner har ingen plager gjennom overgangsalderen, men de fleste får ett eller flere symptomer. Noen plager, som hetetokter, uro, nedstemthet, søvnmangel, og hjertebank er en direkte følge av hormonforandringer. Andre kan også skyldes aldring og emosjonelle og sosiale endringer i livet. For eksempel kan barna flytte hjemmefra, og oppgaven med å ta vare på gamle foreldre kan være forestående. Slike livsfaseendringer kan gjøre det vanskeligere å hanskes med overgangsalderen.

Akupunktur kan i følge forskning redusere symptomer som oppstår ved overgangsplager.

Armstrongklinikkens akupunktør har lang erfaring med overgangsplager og kvinnehelse generelt.

 https://www.abcnyheter.no/livet/2016/05/29/195219495/dette-kan-redusere-hetetokter-og-nattesvette