Hodesmerter

Det finnes 10 hovedtyper hodepine:

  • Spenningshodepine

  • Nakkehodepine / cervikogen hodepine

  • Migrene

  • Tann- og kjeverelatert hodepine

  • Overforbruk av medikamenter

  • Hortons hodepine / Clusterhodepine

  • Tømmermenn

  • Anstrengelseshodepine / orgasmehodepine

  • Trigeminusnevralgi 

  • Koffeinhodepine
Hodepine


Hva kan utløse hodepine?

Det er kjent at flere ting i våre omgivelser kan utløse hodepine.

En av årsakene kan være uhensiktsmessige arbeidsstillinger. Sitter man ukorrekt ved sitt arbeidsbord, og for eksempel løfter skuldrene, kan man få muskelspenninger i nakke og hodemuskulatur. Disse spenningene kan gi smerter som oppfattes som hodepine. Vær oppmerksom på hvordan du arbeider og forsøk å forbedre de stillingene som er ukomfortable.

Stress og søvn

Livsstil er en viktig medvirkende årsak til hodepine. Lever man under langvarig stress, har en krevende jobb eller problemer i sitt personlige liv er man utsatt for å få hodepine. I tillegg kan både for mye og for lite søvn gi hodepine. Uregelmessige måltider kan gi så store svingninger i blodsukkeret at dette gir hodepine. Også røking og alkohol er utløsende faktorer.

Hormoner og kvinner

Hormoner kan spille en rolle i forbindelse med hodepine hos kvinner. Kvinner kan oppleve at hodeplagene utløses på de tidspunktene der hormonbalansen forandres. Dette kan være ved begynnelsen eller slutten av de månedlige blødningene, ved eggløsning eller i overgangsalderen.

Vi på Armstrongklinikken har lang erfaring med forskjellige typer hodepine. Ring oss og vi vil hjelpe deg med å finne den riktige behandlingen for din hodepine.