Ernæring

Ernæring

Det kan være vanskelig å velge den rette til å gi råd om kosthold og utøve ernæringsbehandling. Kliniske ernæringsfysiologer er et sikkert valg fordi:

  • Kliniske ernæringsfysiologer er den eneste yrkesgruppen som er autorisert (godkjent) av myndighetene til å gi trygg ernæringsbehandling av høy kvalitet. Til grunn for autorisasjonen ligger fem års profesjonsstudier ved medisinske fakultet.
  • Kliniske ernæringsfysiologer er kvalifisert til både å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer for personer i alle aldere.
  • I en jungel av kostholdsrelatert informasjon og feilinformasjon blir det stadig viktigere å få trygg rettledning for å unngå feilspor og unødvendige/kostbare undersøkelser. Kliniske ernæringsfysiologer har kompetanse til å gid deg riktig hjelp - de kan kritisk å vurdere, formidle og utvikle ernæringskunnskap.

Har du spørsmål eller ønsker en konsultasjon ta kontakt med Tone Lise på tlf. 95 80 33 80

Se også hennes hjemmeside for referanser, priser m.m: 
https://www.ernæringoghelse.no

Følg henne på facebook:
https://www.facebook.com/keftonelise