Akupunktur

Akupunktur er en del av Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), der også kopping, varme og elektro- behandling inngår.

I Kinesisk Medisin blir mennesket sett på som et helhetlig energisystem, hvor alt henger sammen.

 Ordet Akupunktur kommer av latinske acus (nål) og pungere (å stikke). 

Behandlingsformen går ut på å stikke tynne nåler inn i bestemte punkter. Disse punktene går langs meridianer (energibaner) i hele kroppen. Ubalanser i kroppen kan føre til forskjellige lidelser, og gjennom differensiering av pasientens symptomer ønsker man å rette opp i de ubalanser som ligger til grunn for lidelsene. 

Akupunktur kan også være effektivt mot smerter og stivhet i ledd- og muskulatur. Det er en trygg behandlingsform, med få bivirkninger så lenge det gjøres av godt utdannede og kompetente behandlere.

Klinikkens akupunktør

Lisa Hagle, B.ak akupunktør, sertifisert IMS utøver og intensivsykepleier på
Armstrongklinkken. Lisa ønsker å tilby en helhetlig og tverrfaglig behandling av de helseplager og sykdommer folk flest sliter med. 

Hun jobber mye med muskel-ledd og skjelettsmerter og bruker medisinsk akupunktur IMS (Intra Muskulær Stimuli) som metode, både til akutte og kroniske plager. I tillegg brukes koppingelektrostimulering og varmebehandling. Lisa kombinerer moderne teknikker basert på akupunktur som IMS med Tradisjonell Kinesisk Medisin. Hun har etterhvert fått lang erfaring innen kvinnehelse, både som sykepleier og akupunktør, og har PMS/menstruasjonsproblemer og overgangsplager med hetetokter, uro, nedstemthet og diffuse symptomer som spesialfelt. Spenningshodepine og migrene er også noe hun ofte behandler.

Lisa tilbyr også øreakupunktur som et supplement til de som ønsker røykeslutt eller fysiske og psykiske symptomer ved avvenning. 

Akupunktur kan ha god effekt på eksempelvis:

 • Muskel-og skjelettplager
 • Luftveisplager/astma/allergi
 • Hodepine/Migrene
 • Stress
 • Høyt blodtrykk
 • Søvnproblemer 
 • Fibromyalgi
 • Svimmelhet
 • Overgangsplager
 • Graviditetsmodning/kvalme
 • PMS/Menstruasjonsproblemer
 • Infertilitet
 • Urinveisplager
 • Fordøyelsesproblemer
 • Hudproblemer
 • Tretthet
 • Avvenning

Vil du vite mer om akupunktur, besøk Lisa på www.orebekkakupunkturhagle.com eller ring henne på tlf. 97 94 15 70 for en prat.